Concept stedenbouwkundig plan De Hoef

25 oktober '19

Over de visie van De Hoef heb je op de website misschien al wat informatie kunnen vinden. Nu is ook het stedenbouwkundig plan in concept klaar. Omdat het nog een concept is betekent dit dat er nog zaken kunnen gaan veranderen, maar toch vertellen we je graag alvast wat meer over de nieuwe structuren van de wijk.

Het plan in hoofdlijnen

Nieuwbouwplan De Hoef is verdeeld in twee woonvelden. In veld 1 komen 26 zogenoemde grondgebonden woningen. Grondgebonden woningen zijn woningen met een tuin. In veld 1 zijn dit hoekwoningen en tussenwoningen. In veld 2 komen 62 huur- en koopappartementen. Het zijn verschillende type appartementen met diverse woonoppervlaktes. De toegangsweg tot de twee woonvelden is de fietsstraat De Hoef. Deze straat ligt parallel aan het spoor. Vóór dat je bij het plangebied aankomt passeer aan de linkerzijde de seniorenwoningen van het Hofgebouw.

Openbare ruimte

Tussen de fietsstraat De Hoef en het spoor wordt een zone met openbare parkeerplaatsen aangelegd. In deze zone zijn ruim 40 parkeerplaatsen voorzien. Om het spoor met treinverkeer zoveel mogelijk uit het zicht te houden worden extra bomen geplant in de bestaande groenstrook tussen het spoor en de zone met openbare parkeerplaatsen.

Omdat het aanwezige groen in de openbare ruimte een belangrijk onderdeel is van het plan, blijft dit groen behouden en wordt dit (waar mogelijk) nog versterkt door nieuwe bomen te planten. De twee woonvelden worden van elkaar gescheiden door een groenstrook met bestaande bomen.  Aan de linkerzijde van woonveld 1 ligt een wandelpark en dit blijft vrij van bebouwing.

Aan de zuidzijde van het plan wordt een nieuwe geasfalteerde weg aangelegd om een verbinding te creëren tussen de bestaande bebouwing links en rechts van het plan. Het is niet mogelijk om vanaf deze nieuwe weg het plangebied in te rijden met de auto. Wél worden vanaf deze weg halfverharde wandelpaden aangelegd richting de bouwblokken en de fietsstraat De Hoef. 

Parkeren voor bewoners

De parkeerplaatsen voor de rijwoningen liggen in een parkeerhof aan de achterzijde van de percelen. Voor iedere woning is één parkeerplaats voorzien. Een eventuele tweede auto kan geparkeerd worden in het openbaar gebied. Onder de appartementen komt een halfverdiepte parkeerkelder met ruim 90 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden alleen gebruikt door bewoners van de huur- en koopappartementen.

Architectonische vorm en uitstraling

We zijn op dit moment nog druk bezig met het uitwerken van de tekeningen. We kunnen je al wel meer vertellen over de vorm en het soort architectuur dat wordt toegepast. De woonblokken in woonveld 1 en 2 zijn zo gesitueerd dat ze twee hoefijzers vormen met de gesloten kant aan de noordzijde en de 'open' kant aan de zuidzijde.

De architectuurstijl van het plan is modern. De hoek- en tussenwoning met tuin in veld 1 hebben drie volwaardige woonlagen. Net als het appartementencomplex in veld 2 hebben deze woningen een plat dak. De kleur van het metselwerk in de gevelbeelden is overwegend rood en oranje genuanceerd. De hoogte van de bouwblokken in veld 1 is overal hetzelfde. Bij het appartementengebouw in veld 2 is dit anders. Vanaf het spoor neemt de hoogte trapsgewijs af. De noordzijde (spoorzijde) bestaat uit vier verdiepingen met appartementen. Het middelste gedeelte heeft drie verdiepingen en aan de zuidzijde heeft het complex nog twee verdiepingen met woningen. Onder het gebouw komt de halfverdiepte parkeerkelder. Hierdoor wordt de totale bouwhoogte een halve verdieping hoger. Op de horizontale gedeeltes van de 'trap' komen dakterrassen die toebehoren aan de appartementen die daar liggen.

  Meer over de planning
  Meer over de visie van De Hoef