Ontwerp en woonrijp maken De Hoef

24 augustus '21

De bouwwerkzaamheden van De De Hoef zijn in volle gang. Naar verwachting is de eerste oplevering rond de jaarwisseling. Dan gaat de gemeente aan de slag met het woonrijp maken van het eerste stukje openbare ruimte. Dit houdt in dat de openbare ruimte definitief ingericht wordt.

image alt

Inrichting openbare ruimte

  • Voetpaden en een groenstrookje langs de snelfietsstraat (F59).
  • Voetpaden langs de grondgebonden woningen (haaks op de F59). Een keerwand met schanskorven aan de westelijke kant (kant van de Parkweg) en de oostelijke kant (kant van het Hofgebouw)
  • Langs de snelfietsstraat worden parkeervakken aangelegd.
  • Er komen 4 wadi’s. Deze komen tussen de houtwallen en de bebouwing. Een wadi is een verlaging in het gras, waardoor regenwater makkelijker de grond in zakt.
  • En geluidsscherm tussen de bomen op de grens van het terrein van het zwembad.
  • Enkele halfverharde voetpaden aan. Ook komt er een breed voetpad van asfalt tussen het geluidsscherm en de bebouwing.
  • Bomen, het overige groen en openbare verlichting.

  Nieuws
  Contact